Photos and Sketches

Portfolio

Portfolio

Akademy 2009

Akademy 2009

Akademy 2012

Akademy 2012

Akademy 2013

Akademy 2013

Akademy 2018

Akademy 2018

Akademy 2019

Akademy 2019

Akademy Fr 2011

Akademy Fr 2011

Cdl 2019

Cdl 2019

Forge 2011

Forge 2011

Fosdem 2019

Fosdem 2019

Fosdem 2020

Fosdem 2020

KDE Release Party 4.6

KDE Release Party 4.6

KDE Workspace Sprint

KDE Workspace Sprint

KDEPIM Pain Points Sprint

KDEPIM Pain Points Sprint

Platform 11

Platform 11

Tokamak 5

Tokamak 5